Podłączenie płyty indukcyjnej

Wiedza i doświadczenie elektryków

tel. 515 292 123

Podłączenie płyty indukcyjnej Gdansk

Podłączenie kuchenki indukcyjnej (ceramicznej) - gwarancja

podłączenie płyty indukcyjnej Gdynia Gdańsk Sopot

Oferujemy sprawne i fachowe podłączenie indukcji z uwzględnieniem równomiernego ( w miarę symetrycznego) obciążenia faz instalacji odbiorczej mieszkania - domu. Przed planowanym zakupem kuchenki indukcyjnej - ceramicznej należy zasięgnać porady fachowego elektryka czy istniejąca instalacja elektryczna spełnia warunki przyłączenia indukcji. Jeżeli nie, to czy jest możliwość uzyskania wymaganych warunków przydzielenia mocy - przyłączenia do sieci (od administratora obiektu i dostawcy enerii elektrycznej). Jest to ważny element prawidłowego i bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej według uznanych reguł technicznych.
Producenci zastrzegają pod rygorem utraty gwarancji, że podłączenia płyty indukcyjnej może dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne, co potwierdza wpisem w karcie gwarancyjnej wraz z numerem świadectwa kwalifikacyjnego, choć nie wszyscy producenci przygotowują odpowiednie miejsce do wpisu.


Wykonanie instalacji elektrycznej i uruchomienie oraz podłączenie osprzętu tzw. biały montaż powinien być wykonany przez elektryka i zakończone pomiarami odbiorczymi w celu sprawdzenia poprawności zachowania ochrony przeciwporażeniowej. Bezpieczna instalacja elektryczna jest to nasz prirytet.
Cena za wykonaną usługę jest uzależniona od inwidualnych warunków technicznych, trudnośći wykonania prac i ich stopnia skomplikowania.

Zadzwoń tel.kom. 515 292 123

Zapewniam, że cena za usługę podłączenia płyty indukcyjnej lub innego sprzętu agd jest przystępna i konkurencyjna. Minimalna stawka wynosi 90zł plus dojazd.

Elektryk Gdansk Gdynia Sopot
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Uprawnienia elektryczne SEP

Firma posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP (E na stanowisku eksploatacji) i (D na stanowisku dozoru)uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz pomiarów ochronnych do 1kV.