Profesjonalne usługi elektryczne

Wiedza i doświadczenie elektryków

Usługi elektryczne pomorskie Sopot

Cennik usług elektrycznych - elastyczny w/g inwidualnych uwarunkowań


Poniższa lista usług elektrycznych jest ofertą, którą realizuję w/g aktualnie obowiązujących przepisów ustaw Prawa Budowlanego i Energetycznego oraz norm i uznanych reguł technicznych. Prace są wykonywane przez doświadczonych i rzetelnych elektryków. Moją naczelną dewizą jest prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej pod względem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej - czyli trwała i bezpieczna w użytkowaniu. Równie ważną rzeczą jest funkcjonalność instalacji - wyższy standart komfortu użytkowania niesie za sobą wzrost kosztów realizacji. Zawsze uzgadniam poziom kompromisu akceptowalnej ceny wykonania do przyjętego przez inwestora standartu eksploatacji.


Ponadto cena za wykonane usługi jest uzależniona od inwidualnych warunków technicznych, trudnośći wykonania prac i ich stopnia skomplikowania.

Zadzwoń tel.kom. 515 292 123

Po zapoznaniu się z zakresem i warunkami technicznymi prac, przekonasz się, że wycena przeprowadzona dla potencjalego klienta - inwestora będzie przystępna i konkurencyjna.


Instalacje elektryczne silnoprądowe do 1kV:

Instalacje odgromowe i uziemienia:

Instalacje elektryczne słaboprądowe - teletechniczne:

Pogotowie elektryczne. Lokalizacja awarii:

Porady techniczne i prawne
Uprawnienia elektryczne SEP Ex ATEX

Firma posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP (E na stanowisku eksploatacji) i (D na stanowisku dozoru)uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz pomiarów ochronnych do 1kV.

Uprawnienia obejmują również elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex ATEX.