Profesjonalne instalacje elektryczne

Wiedza i doświadczenie elektryków

tel. 515 292 123

Instalacje elektryczne Gdańsk-Gdynia
Instalacje elektryczne Gdańsk-Gdynia

Prace są wykonywane przez doświadczonych i rzetelnych elektryków. Naszą naczelną dewizą jest prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej pod względem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej - czyli trwała i bezpieczna w użytkowaniu. Równie ważną rzeczą jest funkcjonalność instalacji - wyższy standart komfortu użytkowania niesie za sobą wzrost kosztów realizacji. Zawsze uzgadniamy poziom kompromisu akceptowalnej ceny wykonania do przyjętego przez inwestora standartu eksploatacji.
Instalacja elektryczna składa się z wielu wzajemnie połączonych elementów przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej. Ta sieć od zasilania do obwodów odbiorczych musi być prawidłowo zaprojektowana i wykonana przez elektryka. Wykonawca opiera się na projekcie budowlanym instalacji elektrycznej oraz na swojej wiedzy uznanych reguł technicznych. Inwestycja powinna być zakończona badaniami i pomiarami elektrycznymi, które mają wychwycić i zweryfikować ewentualne błędy popełnione przez wykonawcę lub zlokalizować uszkodzone elementy instalacji (kable, przewody, aparaty zabezpieczające, urządzenia odbiorcze).
Inwestycje realizujemy w/g aktualnie obowiązujących przepisów ustaw Prawa Budowlanego i Energetycznego oraz norm europejskich.

Instalacje elektryczne to szeroka oferta usług realizowanych w Gdańsku Gdyni Sopocie i okolic:

  • Montaż instalacji elektrycznej w obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.
  • Montaż i wyposażanie przyłączy, złączy kablowych, tablic licznikowych i rozdzielnic.
  • Podłączanie silników, spawarek, transformatorów, zgrzewarek, prądnic itp.
  • Montaż osprzętu elektrycznego np.: gniazdka, łączniki oświetleniowe, oprawy oświetleniowe itp.
  • Montaż wszelkich systemów ogrzewania elektrycznego np.: podłogowe, kurtyny powietrzne, ogrzewanie antyoblodzeniowe, rynnowe, rur itp.
  • Montaż elektrycznego sprzętu agd wraz z podbiciem gwarancji np.: płyty elektryczne ceramiczne, indukcyjne.

Cena za wykonane usługi jest uzależniona od inwidualnych warunków technicznych, trudnośći wykonania prac i ich stopnia skomplikowania.

Zadzwoń tel.kom. 515 292 123

Po zapoznaniu się z zakresem i warunkami technicznymi prac, przekonasz się, że wycena przeprowadzona dla potencjalego klienta - inwestora będzie przystępna i konkurencyjna.


Uprawnienia elektryczne SEP Ex ATEX

Firma posiada świadectwa kwalifikacyjne SEP (E na stanowisku eksploatacji) i (D na stanowisku dozoru)uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz pomiarów ochronnych do 1kV.

Uprawnienia obejmują również elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex ATEX.